Ουρολόγοι-Ανδρολόγοι

Βλάχου Ματίνα M.D., F.E.B.U.

Βλάχου Ματίνα M.D., F.E.B.U.

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Δρ. Γεωργιάδης Παύλος

Δρ. Γεωργιάδης Παύλος

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Δρ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος

Δρ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος

Χειρουργός Ουρολόγος

Καραβιτάκης Μάριος

Καραβιτάκης Μάριος

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Χαραμής Γεώργιος PhD, FEBU

Χαραμής Γεώργιος PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος