Ουρολόγοι-Ανδρολόγοι

Δρ. Γεωργιάδης Παύλος

Δρ. Γεωργιάδης Παύλος

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Δρ. Δρέττας Πέτρος

Δρ. Δρέττας Πέτρος

Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Καραβιτάκης Μάριος

Καραβιτάκης Μάριος

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Μαρία Παλατιανού

Μαρία Παλατιανού

Χειρουργός Ουρολόγος

Μιχαλάκης Αναστάσιος MD, PhD, FEBU

Μιχαλάκης Αναστάσιος MD, PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος - Ενδοουρολόγος

Χαραμής Γεώργιος PhD, FEBU

Χαραμής Γεώργιος PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος